Συνεχίζουμε τον αγώνα! Όλοι στην 24ωρη απεργία στις 27/5!

Συνεχίζουμε τον αγώνα! Όλοι στην 24ωρη απεργία στις 27/5! Συνάδελφοι με τον αγώνας μας έχουμε ήδη καταφέρει τις πρώτες νίκες, όμως η εταιρεία συνεχίζει με τον γνωστό της τρόπο για να αυξάνει συνεχώς τα κέρδη της. Προχωράει σε downsizing, σε πολύ ψηλούς στόχους που δεν πιάνονται, καθημερινές απολύσεις, αναγκάζει συναδέλφους σε παραίτηση λόγω της μεγάλης […]

We continue the fight! Everyone on the 24-hour strike on 27/5!

We continue the fight! Everyone on the 24-hour strike on 27/5! Colleagues with our struggle we have already achieved the first victories, but the company continues in its usual way to increase its profits. It proceeds with downsizing, very high targets that are not reached, daily layoffs, forcing colleagues to resign due to the high […]

Everyone at the Meeting of the Teleperformance Employees’ Union, Sunday 19/05 at 12.00 at theLabour Centre of Piraeus, 12 Omiridou Skylitsi 12

Everyone at the Meeting of the Teleperformance Employees’ Union, Sunday 19/05 at 12.00 at theLabour Centre of Piraeus, 12 Omiridou Skylitsi 12 A few days after the magnificent May Day strike. We honored in the way the working class knows and deserves, our dead who fought before us for better working conditions, against the repression […]

Όλοι στη Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων της Teleperformance, Κυριακή 19/05 στις 12.00στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Ομηρίδου Σκυλίτση 12

Όλοι στη Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων της Teleperformance, Κυριακή 19/05 στις 12.00στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά, Ομηρίδου Σκυλίτση 12 Μερικές μέρες μετά την μεγαλειώδη απεργία της Πρωτομαγιάς. Τιμήσαμε με τον τρόπο που ξέρει και αρμόζει στην εργατική τάξη, τους νεκρούς μας που πάλεψαν πριν από εμάς για καλύτερες συνθήκες εργασίας, απέναντι στην καταστολή της τότε εργοδοσίας […]

Μια μεγάλη νίκη ακόμα για τους εργαζόμενους στην Teleperformance!

Μια μεγάλη νίκη ακόμα για τους εργαζόμενους στην Teleperformance! Πόσοι από εμάς έχουν περάσει από το επαίσχυντο “downsizing” μία ή και περισσότερες φορέςμέσα στα χρόνια εργασίας;! Πόσοι από εμάς μείναμε απλήρωτοι για εβδομάδες ή μήνες «μέχρι την ημερομηνία επανεκπαίδευσης» ή ακούγοντας ότι διαφορετικά «θα απολυθούμε» όπως μας έχει ενημερώσει το Τμήμα Προσωπικού; Πόσοι από εμάς […]

A great victory added for the workers in Teleperformance!

A great victory added for the workers in Teleperformance! How many of us have been downsized? One or even more times through the years! How many of us have stayed unpaid for weeks or months “until the training date” or hearing that otherwise “we will be fired” as the HR has been informing us? How […]

Instructions for participating on the strike on May Day

Instructions for participating on the strike on May Day With the official declaration of the May Day strike by GSEE, the General Confederation of Workers of Greece all of us are covered to not attend work on Wednesday starting from 00.00 until 00.00 Thursday the 2nd of May, as this is a justified absence by […]

Against the tactics of the management we declare Strike on May Day

Against the tactics of the management we declare Strike on May Day We denounce the orchestrated and completely illegal tactic of the TP Management to hide the massive number of strikers by putting many of them in obligatory day off, which has been denounced also at the Labour Inspectorate Office with a protest of the […]

Announcement by SETIP, Teleperformance & Webhelp Workers’ Union on the special purpose visa issue

Announcement by SETIP, Teleperformance & Webhelp Workers’ Union on the special purpose visa issue We won! A Circular of the Ministry of Immigration and Asylum informs to its services, that they will no longer need to ask for an employment contract during the examination of supporting documents for the renewal of residence permits. For the […]

Ανακοίνωση ΣΕΤΗΠ, Σωματεία Εργαζομένων στη Teleperformance & Webhelp για το ζήτημα της βίζας ειδικού σκοπού

Ανακοίνωση ΣΕΤΗΠ, Σωματεία Εργαζομένων στη Teleperformance & Webhelp για το ζήτημα της βίζας ειδικού σκοπού Νικήσαμε! Με βάση Εγκύκλιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς τις υπηρεσίες του, ενημερώνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομιστεί η σύμβαση εργασίας για την εξέταση των δικαιολογητικών ανανέωσης των αδειών διαμονής. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής θα […]

Scroll to top