Ανακοίνωση ΣΕΤΗΠ, Σωματεία Εργαζομένων στη Teleperformance & Webhelp για το ζήτημα της βίζας ειδικού σκοπού

Νικήσαμε!

Με βάση Εγκύκλιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προς τις υπηρεσίες του, ενημερώνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομιστεί η σύμβαση εργασίας για την εξέταση των δικαιολογητικών ανανέωσης των αδειών διαμονής.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής θα απαιτείται: α) αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων κατά την περίοδο ισχύος της προς ανανέωση άδειας διαμονής, β) αποδεικτικό κατοχής ενεργούς ασφαλιστικής ικανότητας και γ) παράβολο ύψους εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Η οδηγία αυτή είναι διευκρινιστική και προσωρινή. Έρχεται να καλύψει το κενό έως την ανακοίνωση και πλήρη εφαρμογή του νέου νόμου. Ισχύει για όσους μετανάστες είναι ήδη στην Ελλάδα και καλύπτει και όσους εργάζονται στα τηλεφωνικά κέντρα. Παραμένουμε σε επιφυλακή για να δούμε ακριβώς τι θα αναφέρεται στο νέο νόμο. Είναι σπουδαία νίκη για το κίνημα μας γιατί αποδεσμεύεται η παραμονή των μετανάστων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα από την σχέση εργασίας τους με την Teleperformance, την Webhelp και τα υπόλοιπα Τηλεφωνικά Κέντρα.

Ο ταξικός ενωμένος αποφασιστικός αγώνας των εργαζομένων στα Τηλεφωνικά Κέντρα, κυρίως στη Teleperformance και τη Webhelp, που ενώθηκε και ισχυροποιήθηκε κάτω από τις σημαίες του ΣΕΤΗΠ και των νεοσυστατων επιχειρησιακών σωματείων στη Teleperformance και τη Webhelp έφερε σημαντικά αποτέλεσματα. Χωρίς τις επαναλαμβανόμενες ηρωικές απεργίες μας, τις διαμαρτυρίες μας έξω από τα Υπουργεία και το Κοινοβούλιο, χωρίς τις καταθέσεις των αιτημάτων μας στους Υπουργούς και στον Πρόεδρο της Βουλής δεν θα είχαμε καμία αλλαγή στη βίζα νόμιμης σκλαβιάς. Ο αγώνας μας μέσα από τα ταξικά σωματεία είναι ο μόνος νικηφόρος δρόμος.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για πλήρη ανθρώπινα, πολιτικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους που ζούν, μοχθούν και προσφέρουν στο τόπο διαμονής τους. Εγγραφόμαστε όλοι στα ταξικά μας σωματεία! Δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Παλεύουμε για Συλλογικές Συμβάσεις με σημαντικές αυξήσεις και εργασιακά δικαιώματα.

Ανακοίνωση ΣΕΤΗΠ, Σωματεία Εργαζομένων στη Teleperformance & Webhelp για το ζήτημα της βίζας ειδικού σκοπού

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top